Burgerschool-VTI Sailing Experience

Set sail for a new experience!


Geplande activiteiten

Doel van het project

Wij bieden leerlingen van het vierde en vijfde jaar van de Burgerschool de kans om een zeilinitiatie te volgen. Op die manier kunnen ze niet alleen kennismaken met deze fantastische sport, maar verwerven ze ook heel wat bijkomende vaardigheden op een leuke en uitdagende manier: verantwoordelijkheid dragen, technische vaardigheden, plannen, samenwerken in teamverband, leiding nemen, … zijn maar enkele voorbeelden die aan bod komen. Bekijk de volledige lijst hieronder via de knop ‘skills’.
Skills

Pedagogische / didactische verantwoording zeilproject Burgerschool

  1. Eigen talent(en) ontdekken en verder ontwikkelen: Teamplayer, doorzetter, leider, creatieveling, planner en organisator
  2. Samenwerken van leerlingen in een nieuwe vreemde setting.
  3. Leerlingen (=/ vrienden) nauw laten samenwerken met elkaar in een nauwe ruimte!
  4. Individu is ondergeschikt aan het groepsbelang (gevolg: bereid zijn om zonder vragen/commentaar instructies/bevelen uit te voeren).
  5. Kans om met een buitengewone sport kennis te maken.
  6. Rolpatronen doorbreken (huishouden, sport, …).
  7. Het voorbereiden, de opkuis, het onderhoud, … duurt quasi even lang als het effectieve zeilen. (er moeten dus ook wel eens mindere leuke werkjes uitgevoerd worden).
  8. Leren volhouden in een langdurig engagement.
  9. Je veiligheidsgevoel is gebaseerd op meer/minder vertrouwen in je medezeilers (belang van kameraadschap/groepsgeest).
  10. De volle verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de specifieke taak die je toebedeeld krijgt.
  11. Kennis (theorie zeilen) + vaardigheden (knopen leren maken, koers houden, …) verwerven en deze met elkaar combineren = verwerven van competenties (en het belang ervan inzien).
  12. Duidelijk, correct leren communiceren.
  13. Strikt naleven van veiligheidsregels (=attitude).
  14. Iets uitvoeren, wetende dat ik de laatste man ben (zelfcontrole: het moet goed zijn! Zoniet, zijn de gevolgen bijna meteen merkbaar, vb: boei valt in het water als knoop niet goed is).
  15. Vergroten zelfbeeld (“ik kan iets speciaals”).
  16. LOGBOEK
   • Logboek aanvullen = Een gestructureerd verslag uitschrijven over de voorbije tocht : steloefening, schrijfoefening.
   • Rubriceren van meetgegevens : gebruikte zeilen, actuele weer en weersveranderingen, snelheid, afstand, uren, deelnemers…
   • Plaatsbepaling tussentijds noteren tijdens een langere tocht.
  17. NAVIGATIE
   • Opstarten van batterijen, navigatietoestellen, marifoon…
   • Aflezen en interpreteren van meettoestellen : wind, windsnelheid, diepgang, vrije diepte, snelheid, afstand…
   • positie op kaartplotter aflezen: afstand naar haven of boei, nabije obstakels (zandbank, wrak…).
  18. BEREKENEN
   • Berekeningen maken : afgelegde afstand, nodige tijd, getijden, planning.
  19. HUISHOUDELIJKE TAKEN, POETSEN
   • Met water en zeep het dek schrobben en afspuiten met lans.
   • Afwassen & afdrogen, keuken schoon maken.
   • De kajuit opruimen, kajuit schoonmaken.
   • Eenvoudige maaltijd klaarmaken : tafel dekken, soep warmen, brood met beleg klaar maken.
  20. ANDERE
   • Motor starten.
   • Een 5-ton zwaar schip autonoom veilig en correct besturen.
   • Basiskennis van het Belgische scheepvaartreglement correct toepassen, onder het waakzame oog van de schipper.
  21. VEILIGHEID
   • Zwemvest correct dragen.
   • Gebruik van levenslijn.
   • Veiligheidsmiddelen gebruiksklaar maken.
   • Uitkijk houden (automatisch piloot, bij in- en uitvaren, op vraag van stuurman BB of SB, tijdens het sturen…).

Ons project

Maak kennis met ons project

Lessen theorie

Via een 10-tal theorielessen in de Burgerschool verwerven de leerlingen de basiskennis over het zeilen.

Schiemanswerk

De belangrijkste zeemansknopen worden aangebracht.

zeilen plooien

Hoe wordt een zeil correct opgeplooid?

Scheepsonderhoud

Aandacht voor technische vaardigheden: schildertechnieken, motoronderhoud, …

Praktijkervaring

Vanaf april: meevaren met zeiljacht te Nieuwpoort.

Wedstrijd

Inoefenen praktijk via CherryRaces te Nieuwpoort (vrijdagavond).

Certificaat

Eind september ontvangen alle leerlingen hun certificaat “initiatie op een kajuitzeiljacht”

Meerdaagse tocht

4-daags avontuur eind augustus. “Rough Seas”-programma (gevorderden).

Burgerschool - Made with by Burgerschool Sailing Experience © 2018
X
X
X